Dịch vụ xây dựng cổng thông tin điện tử
Phường Đại Mỗ đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 năm 2018
08:56:50 02/04/2018
Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, ngày 01/4/2018, Hội đồng nghĩa vụ quận sự phường Đại Mỗ đã thực hiện đăng ký Nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên tuổi 17 (sinh năm 2001). Theo đó, Nam công dân đủ 17 tuổi, trong năm sinh từ ngày 01/01 đến ngày 31/12/2001 có hộ khẩu thường trú tại địa phương mà chưa ra đăng ký Nghĩa vụ quân sự lần đầu đều phải đăng ký Nghĩa vụ quân sự theo luật định, và những công dân từ 18 đến 25 tuổi chưa đăng ký NVQS.

 

Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, ngày 01/4/2018, Hội đồng nghĩa vụ quận sự phường Đại Mỗ đã thực hiện đăng ký Nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên tuổi 17 (sinh năm 2001). Theo đó, Nam công dân đủ 17 tuổi, trong năm sinh từ ngày 01/01 đến ngày 31/12/2001 có hộ khẩu thường trú tại địa phương mà chưa ra đăng ký Nghĩa vụ quân sự lần đầu đều phải đăng ký Nghĩa vụ quân sự theo luật định, và những công dân từ 18 đến 25 tuổi chưa đăng ký NVQS.

 

 Việc triển khai đăng ký NVQS nhằm tạo điều kiện cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự  theo đúng  Luật Nghĩa vụ quân sự quy định vào tháng 4 hằng năm.

 

Tại buổi đăng ký đã có 72 nam thanh niên tới tham gia đăng ký. Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành NVQS, đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng đúng luật định.

Ngô Thế Sơn