Dịch vụ xây dựng cổng thông tin điện tử
Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4
10:27:16 21/09/2016
Ngày 19/9, Ban Chỉ huy Quân sự phường Đại Mỗ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng năm 2016 cho đối tượng 4 là cán bộ, công chức viên chức, đảng viên; cán bộ không chuyên trách phường; bí thư chi bộ các tổ dân phố trên địa bàn phường Đại Mỗ.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hậu – giảng viên Học viện chính trị Bộ quốc phòng đã được mời về làm giảng viên cho lớp học . Lớp học có hơn 100 học viên, học tập trong thời gian 01 ngày với các chuyên đề: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo lọan lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng và tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên cơ quan, tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh - chính trị, tư tưởng văn hóa, kinh tế, xã hội và các chuyên đề bổ trợ như nội dung cơ bản của luật Quốc phòng, Nghĩa vụ quân sự, An ninh quốc gia, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên;

Qua lớp học này, các học viên được bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lý của nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở cơ sở trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của kẻ thù và biết được các biện pháp phòng chống, để vận dụng trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện theo cương vị công tác, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh./.

 Ngô Thế Sơn