Dịch vụ xây dựng cổng thông tin điện tử

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(Của cán bộ, công chức phường Đại Mỗ)

--------------

 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Cấp uỷ và Mặt trận Tổ quốc nơi đảng viên cư trú và ý kiến của cán bộ, công chức cơ quan; Chi bộ cơ quan và lãnh đạo cơ quan phường thống nhất tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cơ quan phường như sau:

 

 

1- Kiên định với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; ra sức phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

 

2- Lập trường tư tưởng vững vàng; nói và làm theo quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

 

3- Chấp hành tốt quy chế, quy định và nội quy cơ quan. Tích cực thực hiện các cuộc vận do cấp trên phát động.

 

 

4- Công tâm, liêm khiết khi thi hành công vụ; không lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ để nhũng nhiễu, trục lợi cá nhân.

 

 

5- Có ý thức thực hành tiết kiệm của công, tiết kiệm trong chi tiêu của bản thân và gia đình. Có đạo đức, lối sống lành mạnh; không bê tha, trụy lạc trong sinh hoạt hàng ngày.

 

 

6- Siêng năng, cầu tiến; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị để đáp ứng yêu cầu công tác được giao.

 

 

7- Không tự kiêu, tự mãn, không tự ti, tự ái; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình; tích cực xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, chi bộ.

 

 

8- Đối với đồng chí, đồng nghiệp: thân ái, giúp nhau cùng tiến bộ nhưng không bao che, dung túng những sai trái, khuyết điểm của nhau.

 

 

9- Đối với nhân dân hoà nhã, lịch thiệp, lễ độ khi giao tiếp; tận tình giúp đỡ, hướng dẫn người dân khi có yêu cầu.

 

 

10- Xây dựng tốt mối quan hệ với khối phố, khu dân cư; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân; tích cực tham gia các buổi sinh hoạt, hội họp nơi cư trú.

 

CHI BỘ CƠ QUAN PHƯỜNG