QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(Của cán bộ, công chức phường Đại Mỗ)

--------------

 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Cấp uỷ và Mặt trận Tổ quốc nơi đảng viên cư trú và ý kiến của cán bộ, công chức cơ quan; Chi bộ cơ quan và lãnh đạo cơ quan phường thống nhất tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cơ quan phường như sau:

 

 

1- Kiên định với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; ra sức phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

 

2- Lập trường tư tưởng vững vàng; nói và làm theo quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

 

3- Chấp hành tốt quy chế, quy định và nội quy cơ quan. Tích cực thực hiện các cuộc vận do cấp trên phát động.

 

 

4- Công tâm, liêm khiết khi thi hành công vụ; không lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ để nhũng nhiễu, trục lợi cá nhân.

 

 

5- Có ý thức thực hành tiết kiệm của công, tiết kiệm trong chi tiêu của bản thân và gia đình. Có đạo đức, lối sống lành mạnh; không bê tha, trụy lạc trong sinh hoạt hàng ngày.

 

 

6- Siêng năng, cầu tiến; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị để đáp ứng yêu cầu công tác được giao.

 

 

7- Không tự kiêu, tự mãn, không tự ti, tự ái; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình; tích cực xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, chi bộ.

 

 

8- Đối với đồng chí, đồng nghiệp: thân ái, giúp nhau cùng tiến bộ nhưng không bao che, dung túng những sai trái, khuyết điểm của nhau.

 

 

9- Đối với nhân dân hoà nhã, lịch thiệp, lễ độ khi giao tiếp; tận tình giúp đỡ, hướng dẫn người dân khi có yêu cầu.

 

 

10- Xây dựng tốt mối quan hệ với khối phố, khu dân cư; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân; tích cực tham gia các buổi sinh hoạt, hội họp nơi cư trú.

 

CHI BỘ CƠ QUAN PHƯỜNG